Kodėl svarbu ugdyti vaikų finansinį raštingumą?

Nors vaikų finansinio raštingumo ugdymo populiarumas ir poreikis auga, dauguma tėvų nesiryžta arba net nesusimąsto, kad šią savybę reikia ugdyti jau nuo mažų dienų. O tie, kurie jaučia poreikį ir atsakomybę mokyti savo vaikus apie pinigus, dažnai nežino, kaip tinkamai tai daryti. Pagrindinė priežastis yra ta, jog mūsų pačių apie pinigus dažnu atveju nemokė nei namie, nei mokykloje, nei universitete. Tačiau edukuoti vaikus apie pinigus ne tik reikia, tai būtina. Štai keletas priežasčių, kodėl svarbu mokyti šio svarbaus įgūdžio.

Su pinigais susiduriame kiekvieną dieną, tad jei norime tvarkos finansuose, gebėjimą elgtis su pinigais svarbu lavinti ir tobulinti nuo mažens. Jei norime pagilinti žinias kurioje nors srityje ar kelti kvalifikaciją, perkame seminarus, kursus, mokymus, skaitome knygas ir pan. Taip ir su finansiniu raštingumu, norint efektyviai tvarkyti savo finansus, šią sritį reikia nuolat tobulinti.

Mokyti vaikus kaip elgtis su pinigais reikia pradėti nuo darželio

"...mūsų pačių apie pinigus dažnu atveju nemokė nei namie, nei mokykloje, nei universitete"


Dauguma tėvų mano, jog finansinio raštingumo vaikai išmoks mokykloje. Tačiau mūsų švietimo sistemoje tokios disciplinos deja nėra. Finansinis raštingumas dažnu atveju nėra integruotas į pamokas, o jei ir yra, tai vyksta labai fragmentiškai, neformaliojo švietimo būdu ir neturi tęstinumo. Nors ekonomikos pamokų pradedama mokyti nuo 9 ar 10 klasės, tai yra gerokai per vėlu. Taip pat trūksta šios srities specialistų bei atitinkamų vadovėlių.

Lietuvos moksleivių finansinio raštingumo žinios Europos mastu tik vidutinės. 2017 m. EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) tarptautinio mokinių vertinimo rezultatai parodė, jog mūsų moksleiviai užėmė tik priešpaskutinę vietą. 2020 m. atliktas tas pats tyrimas – Lietuvos moksleiviai užėmė 9 vietą iš 20. Nors rezultatai daug geresni, nei prieš tai buvę, dar yra kur tobulėti.

Iliustracija: kodėl svarbu mokyti vaikus apie pinigus nuo mažens?


Mūsų, suaugusiųjų, finansinis raštingumas Europos mastu ne ką geresnis. Esame priešpaskutinėje vietoje ir lenkiame tik Kiprą. LBA (Lietuvos bankų asociacija) taip pat atliko suaugusiųjų finansinio raštingumo tyrimą, kuris parodė, jog mūsų žinios vos siekia vidutinišką lygį, o finansinio raštingumo žinių  indeksas yra 43 (skalėje nuo 1 iki 100). Tas pats tyrimas atskleidė, jog 70 proc. tyrime dalyvavusių respondentų išmano apie finansus, 15 proc. yra finansiškai išprusę ir tik mažiau nei 1 proc. laiko save finansiškai išprususiais. Tai gana prasti rezultatai, kurie mums rodo, jog svarbu pasitempti - juk efektyvi vaikų edukacija prasideda nuo tinkamo pavyzdžio. Kas iš to, jei mokysime vaikus, kaip reikia valdyti asmeninį biudžetą, jei patys neplanuojame pirkinių, neatsidedame bent 10 proc. ateičiai, neįdarbiname pinigų. Jokios pamokos nebus veiksmingos, jei patys elgiamės priešingai.

"Finansiškai išprususiomis asmenybėmis ne gimstama, jomis tampama."

Finansinio raštingumo ugdymas šeimoje


Dar viena opi problema - greitieji kreditai. Lietuvoje ši paslauga vis dar labai populiari, o liūdniausia tai, jog  dažniausiai ja naudojasi 18-25 m. jaunuoliai. Lietuvoje taip pat nemaža dalis žmonių gyvena “nuo algos iki algos”. Tai tik dar kartą įrodo, kad stokojame finansinio raštingumo žinių, negebame suvokti atsakingo skolinimosi principų ir nemokame tinkamai valdyti asmeninių finansų. O ką jau kalbėti apie sudėtingesnius ekonominius reiškinius.

Finansiškai išprususiomis asmenybėmis ne gimstama, jomis tampama. Akivaizdu, jog siekiant, kad mūsų vaikai ateityje išvengtų skaudžių finansinių klaidų ir būtų ne tik finansiškai saugūs, bet ir laisvi, turime lavinti šias savybes nuo mažens. Kol kas palikti šią atsakomybę vien mokyklai nepavyks, nes finansinio švietimo disciplina nėra integruota į lavinimo programą. Taigi, viskas priklauso nuo mūsų noro ir pastangų patiems domėtis ir savo pavyzdžio būdu perteikti šias žinias savo vaikams. 

Straipsnio autorė, vaikų finansinio raštingumo edukatorė Eglė Laurišonienė

Vaikų finansinio raštingumo edukatorė
Eglė Laurišonienė

10 € dovanų kišenpinigiams nuo

+ individuali sąskaita ir mokėjimo kortelė vaikui